ބަޑި ބުރާސްފަތީގެ ހަނދާންތައް!

ނަސްރުގެ ދުވަހަކީ 1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު އުދުވާނީ ހަމަލާގައި ޝަހީދުވެގެން ދިޔަ އަބުޠާލުންގެ ޒިކުރާ އާކުރުމުގެ މަތިވެރި މަގުސަދުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ދުވަހެކެވެ. ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 3 ވަނަ...


ބަޑި ބުރާސްފަތީގެ ހަނދާންތައް!

ނަސްރުގެ ދުވަހަކީ 1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު އުދުވާނީ ހަމަލާގައި ޝަހީދުވެގެން ދިޔަ އަބުޠާލުންގެ ޒިކުރާ އާކުރުމުގެ މަތިވެރި މަގުސަދުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ދުވަހެކެވެ. ނޮވެމްބަރ މަހުގެ...


back-top