ވާހަކަ

އެކުވެރިކަމަކީ ގަދަފަދަ ބާރެކެވެ. ވަކިވެގަތުމަކީ ނިކަމެތި ކަމެކެވެ.

ދުވަސްވަރަކީ ރަށުގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ރަށުން އެކި އެކި ޓީމުތަށް ހަދަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. އަޒްމީން އަކީ ފުޓްބޯޅައަށް ވަރަށް ޝައުގު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފިލައިގެން ނުދިޔަ ހިތާމަ

އިރު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެގޮތުން އެންމެފަހުގެ ދަޅަ ދައްކާލުމާއިއެކު، އޮއްސިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް މިޝްކާ އިނީ ގޮނޑުދޮށުގައި ހެދިފައިވާ ގަސްތަކުގެތެރޭގައި އިށީނދެލައިގެންނެވެ. އޭނާގެ ކޮއްކޮ މައިޝާވެސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
back-top