ޞިއްޙީ

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ބުރަކަށީގައި ރިހޭ ސަބަބުތަކާއި ހައްލު

ބުރަކަށީގައި ރިހުމަކީ ބަލިވެއިނުމަށްފަހު ވިހެއުމާއި، ދޭތެރޭ ކޮންމެ ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ. ބަލިވެއިންނަ %70 - %50 އަންހެނުންނަށް ބަލިވެއިނުމާއި ގުޅިގެން ބުރަކަށީގައި ރިހުމުގެ އުދަގުލާއި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަރިދަފުސް ރޯގާއިން ސަލާމަތްވަމާ – ރައްކާވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ!

މިދުވަސްވަރަކީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެތެރޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު އަރިދަފުސް ރޯގާ ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. އަދީ ޚާއްޞަކޮށް މިދުވަސްވަރަކީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަަށްވެފައި ގިނަބަޔަކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ރަށުން ބޭރަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހޭނެތިފަ އޮންނަ މީހާއާއިމެދު ކަން ކުރާނީ ކިހިނެތް؟

ހޭނެތިފައިވާ މީހާއަށް ބޭނުންވަނީ އެމީހާ ސަލާމަތުން ޞިއްހީ ގޮތުން ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހަކާއި ހަމައަށް ގެންދިޔުމާއި ހަމައަށް އަޅާލުމެވެ. މިކަން މިހެން ކުރެވޭނީ ވަކި ޙާއްޞަ ގޮތަކަށެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
back-top