ދީން

ތައުބާވުން.. ކިހާ ދަރުމަހުރި އަޅުކަމެއްކަން އެނގޭތަ!؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެކޮނޑުގައި ޢަމަލުތައް ލިޔުއްވާ މަލާއިކަތް ބޭކަލުން ތިއްބެވިކަން ހަނދާންހުރީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންތޯއެވެ؟ މަލާއިކަތުންނަކީ ﷲ ތަޢާލާ އެބޭކަލުންނާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ޒިންމާ، އެކަލާނގެއަށް އުރެދުމަކާއިނުލައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުއުމިނުންގެ ސިފަތައް

ﷲ تعالى ހެއްދެވި އަޅުތަކުންކުރެ، އެކަލާނގެ އެންމެ ރުހިވޮޑިގެންވާ ބަޔަކީ ޣައިބުގައި އެކަލާނގެއަށް އީމާންވެ، އެކަލާނގެ އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް އެފަރާތަށް އަޅުކަން ކުރާ މުއުމިނުންނެވެ. ޤިޔާމަތްދުވަހު ނަރަކައިގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތިބާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަށް ނަމާދު ހަދާކަށް ނުވޭ ހެއްޔެވެ؟

ދުނިޔެއަށް އުފަންވެ ގޮތްގޮތް އިނގޭ އުމުރަށް އިންސާނާ ދިޔުމަށްފަހު، ނުވަތަ އިސްލާމް ވުމަށްފަހު އޭނާގެ މައްޗަށް ނަމާދު ޤާއިމް ކުރުން ލާޒިމް ވެއެވެ. އޭނާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުޚްތާއެވެ. ތިބާގެ ޢައުރަ ނިވާކުރާށެވެ.

ޝައްކެއް ނެތެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ދެއްވާފައިވަނީ ވަރަށްވެސް މަތިވެރި ޤަދަރަކާއި ޝަރަފެކެވެ. ސުވަރުގެ ވަނީ މަންމަގެ ފައިތިލަ ދަށުގައޭ ބުނާ ބަހަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ތުއްތުއިރުއްސުރެވެސް އާންމުކޮށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރަން ބޭނުންނަމަ މިކަންކަން ކޮށްލާށެވެ.

1. އިޚްލާޞްތެރިވާށެވެ. ދުނިޔެވީ އެދުމެއްނެތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ މީހާއަށް މާތްﷲ ތައުފީޤްދެއްވަވާ، އެކަން ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނެއެވެ. މިކަމުން ލިބޭ އުޚުރަވީ ޘަވާބާއިމެދު ވިސްނާ އެކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާނަމަ،...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެންމެ ކާމިޔާބު ޖީލުގެ ސިފަތައް

ދިރިއުޅުމުގައި ކާމިޔާބު ހޯދާނެގޮތްތަކާއި ތިމާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ ފޮތްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ކިޔާ ހަދައެވެ. އެފަދަ ވީޑިއޯތައް ބަލާހަދައެވެ. މުޖުތަމަޢަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސޫރަތުލް ބަޤަރާގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން އެނގޭނަމަ…

ސޫރަތުލް ބަޤަރާއަކީ ޤުރްއާނުގެ ތަރުތީބަށް ބަލާއިރު ދެވަނަ ސޫރަތެވެ. އަދި ޤުރްއާނުގައިވާ އެންމެ ދިގު ސޫރަތެވެ. މިއީ މަދަނީ ސޫރަތެކެވެ. ޤުރްއާނުގައިވާ އެންމެ ދިގު އާޔަތް ހިމެނެނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 3 1 2 3
back-top