މީހުން

މަޖަލަކަށް ކުރަންފެށި ކަންތައް ފެޝަނަކަށް!

ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ފޮޓޯނަގައި އެ ފޮޓޯތައް މީސް މީޑިޔާއަށް އަޕްލޯޑުކުރުމަކީ ޒުވާން ކުދިންގެ އާދައެކެވެ. އެކަކު ކުރާ ކަމަކަށްވުރެ މޮޅުކަމެއް އަނެކާ ކުރަން މަސައްކަތްވެސް ކުރެއެވެ. އަދި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އާންޑްރޭ އޯޓޮލްފް – ކުޅަދާނަ ފަހުލަވާނެއް

ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް، އެ އިންސާނެއްގެ ކިބައިގާ ޚާއްޞަ ހުނަރެއް ހުންނާނެ މީހެކެވެ. އެ ހުނަރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ގިނަބަޔަކު ދަނީ އަހަރެމެން ޙައިރާން ކޮށްލަމުންނެވެ. ގިނަބަޔަކު ދަނީ ދުނިޔޭގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާރކް ޒަކާބާގް-އެންމެވެސް ދަންނާނެކަން ޔަގީން

ދުނިޔޭގެ ގިނަބަޔަކު ދަންނަ މާރކް ޒަކާބާގް، އޭނާގެ އުމުރުން 23 އަހަރުގައި ފޭސްބުކް ގާއިމުކުރީ ހާވާޑް ޔުނިވަރުސިޓީގައި ސައިކޮލޮޖީ ކިޔަވަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރުގައެވެ. ފޭސްބުކް އުފެއްދުމުގެ ކުރިންވެސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫސޭ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާލީ ޗެޕްލިން

މިހާރުވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭގަނޑުގެ އަޅުކަމަށްފަހު މުނިފޫހިފިލުވާދިނުމަށް ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ދައްކާ ޕްރޮގުރާމުތައް މަދެއް ނޫނެވެ. ޑްރާމާތަކާއި، މުބާރާތްތަކާއި އެކި އެކި ޝޯތަކެވެ. މިހުރިހާ ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ދައްކަމުންދާއިރުވެސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
back-top