ރިޕޯޓު

ލާމާފަރު ފެސްޓިވަލް: ތިމާވެއްޓަށް އޮތް ލޯބި ފެނިގެން ގޮސްފި.

(ލ.މާމެންދޫން މުޙައްމަދު އަރީޙް) އެރި އިރާއެކު އަހަރެން ފޮތާއި ގަލަމާއި ލެޕްޓޮޕް އަދި ކެމެރާ ދަބަހަށްލާ އަހަރެން މިއަދު އަވަސްވެ ގަތީ، ސިކްސެންސެސް ލާމު އިން ބާއްވާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިރޭވެސް މި ފެންނަނީ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ނަމޫނާ!

މިރޭ މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން، ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުނަށް އެހީވުމަށް އެދި ގޮވާލުމާއެކު ފެނިގެން ދިޔައީ ނަމޫނާ މަންޒަރެކެވެ. އެންޑީއޭ އަދި ކަލާފާނު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕީރިއެޑް: ‎އެންމެން ދަންނަ ބޮޑު ސިއްރު!

އޭނާ އޮށޯވެ އެއޮތީ ހަޤީޤަތުގަވެސް ވަރަށް ވޭނުގައެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ފެންނަންނެތް ބައްޔެއްވީމަ އިޙްސާސްނުވެދާނެއެވެ. ބަނޑަށް ތަދުވަނީއެވެ. އުނަގަނޑު މައްޗަށްވެސް ވަނީ ދިލަ ތޫނު ތަދެކެވެ. ބަނޑުކޮޅުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގޮޅިޖެހި ގަމީހާއި، ޖީއެންގެ ހަގީގަތް!

މިއަދު ޒުވާން ފިރިހެން ކުދިންނަށް އެންމެ ކަމުދަނީ ގޮޅިޖެހި ގަމީހެވެ. ސަވާރުވެ ދުއްވަން ބޭނުންވަނީ ޖީއެންއެވެ. އެހެނަސް ހަގީގަތުގައި ޖީއެން އަކީ ވަރަށް "އިހުގެ ސައިކަލެކެވެ". ހަމަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަންވެއިލިން ވިޝަންސް އަށް މުސްތަފާ ކުރެހީ ފާހާނަ ތައްޓެއް!

ނޭޝަނަލް އާރޓް ގެލެރީގެ ތެރެއަށް ވަތް އިރު ކުރިމަތިން ފެނުނީ ފާހާނަ ތައްޓެއްގެ ކުރެހުމެކެވެ. ރީނދޫ ކުލައިގެ ކުރެހުމެކެވެ. ކުރެހުމުން ފެންނަނީ ފާހާނާ ތައްޓެކެވެ. ފާހާނާ ފަށީގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މައިކަމަނާ

އެއީ އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ ލޯތްބެވެ. ފުރަތަމަ ނަޒަަރުން ވެވުނު ލޯތްބެވެ. މިދުނިޔެއަށް ނޭވާލެވުނު މެދުވެރިޔާއެވެ. 9 މަސް ވަންދެން އަހަރެންގެ އިންތިޒާރުގައި ބަނޑުގައި ފިރުމާލަފިރުމާލާ، ހިތްނުތަނަވަސް ކަމާއެކު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

‎‎އަހަރެންގެ ސުޕަރ ހީރޯ.

އެއީ އަހަރެންގެ ރަސްގެފާނެވެ. އަހަރެންގެ ސުޕަރ ހީރޯއެވެ. އަހަރެން ދޫކޮށްނުލާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮންނަ ހަމައެކަނި ފިރިހެނާއެވެ. މަންމަ އަހަރެންނަށް ބަލިވެ އިންކަން އެނގުނު ހިސާބުން މަސައްކަތް ފެށި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާޔޫސްކަމުގެ ބަލި: ހީކުރާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު ވޭނެއް!

"އޭނާއަކަށް ނުނިދެއެވެ. އުނދަގޫތަކެއް ވަނީއެވެ. ހިތް ނުތަނަވަސް ވަނީއެވެ. ކޮޓަރީގެ ފާރުތައް އައިސް އޭނާ ފިއްތާލާހެން ހީވެއެވެ. ނިދުނަސް ހޭލެވޭއިރު ގައިގައި ވަރެއް ނުހުރެއެވެ. މުޅިދުވަހުމެ ވަރުބަލިކަން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިނާމްތަކަކާއެކު ލާމުގެ އެންމެ މޮޅު ފޮޓޯ ގްރާފަރ ހޮވަނީ

ލާމު އަތޮޅު ޕްރަމޯޓް ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ވިޒިޓް ލާމު އާއި ލާމު އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ސިކްސް ސެންސަސް އިން ހިންގަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 15 1 2 15
back-top